Beweegenergizers Basisonderwijs

Thema Lente

Alle vogels vliegen
De kinderen hebben hun handen plat op tafel of op hun schoot liggen. Wanneer de leerkracht zegt: 'alle vogels vliegen' moet iedereen met de armen in de lucht 'fladderen'. Maar wordt er een onmogelijke combinatie genoemd, bv. 'Alle auto's vliegen', dan moeten de handen op tafel blijven liggen. In snel tempo worden zo wel en niet vliegende dieren of dingen genoemd: alle tafels vliegen, alle adelaars vliegen, alle stoelen vliegen, etc. Wie zijn handen omhoog steekt bij iets wat niet kan vliegen is af.

Benodigdheden:

  • Geen

Luisterend tellen
De leerkracht maakt de leerlingen duidelijk dat het voor dit spel ontzettend stil moet en dat je goed naar elkaar moet luisteren. De leerkracht zegt 1, waarna een leerling reageert met 2, een andere leerling daarop weer 3 zegt en ga zo maar door. Echter, zodra twee of meerdere leerlingen tegelijkertijd een getal noemen stopt het spel en begint de leerkracht weer bij 1. De leerlingen moeten dit spelen zonder enig gemaakte afspraken!! Natuurlijk zal het een aantal keren gespeeld moeten worden, voordat de bedoeling helemaal duidelijk is.

Benodigdheden:

  • Geen

De klok 
Zet de deelnemers in een kring en vraag ze elkaars hand vast te houden. Deze opdracht gaat op tijd, dus houd je stopwatch omhoog. Wanneer ik “Klaar voor de start Af” zeg dan starten jullie; je houdt elkaars hand vast en rent met elkaar een rondje met de klok mee. Als je weer op de plek bent waar je begon dan ren je met elkaar nog een rondje tegen de klok in. Wanneer iedereen weer op zijn plek is en iedereen zit zet je de stopwatch stil.

Benodigdheden:

  • Stopwatch

Zalm, mug, beer
Het spelletje lijkt een beetje op steen, papier, schaar, alleen in plaats daarvan gebruik je zalm, mug en beer. Als zalm klap je met je handpalmen op je bovenarmen. Als mug ga je met je wijsvinger ‘’prikken’’ naar de ander en een buzzz geluid maken. Als beer ga je met je armen omhoog een grijpbeweging maken met een grote brul. De beer wint van de zalm, de zalm wint van de mug en de mug wint van de beer. Maak tweetallen speel beste uit 3, maak daarna andere tweetallen.

Benodigdheden:

  • Geen

Haas wel, haas niet
De docent geeft een stelling: in de winter draag je sandalen. De leerlingen die denken dat het waar is doen een haas na. De leerlingen die denken dat het niet waar is blijven staan.

Benodigdheden:

  • Geen

Stopdans
Zet muziek op. De leerlingen mogen zich vrij door de ruimte bewegen zolang de muziek aanstaat. de leerlingen mogen hierbij geen geluid maken en elkaar niet aanraken. de spelleider zet de muziek op een onverwacht moment op pauze. de leerlingen worden zo snel mogelijk een standbeeld. Welke leerling staat er op een bijzondere manier? kunnen de andere leerlingen dit ook nadoen? Hierna start de muziek weer en mogen de leerlingen zich weer vrij door het lokaal bewegen.

Benodigdheden:

  • Muziek